Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛΚΕΑ - Ανα τύπο

1.    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΤΥΠΟΥ Α΄

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   (πατήστε πάνω σε κάθε τίτλο για download)

  1. Σύμβαση 4-μερής

  2. Αίτηση Διαχείρισης Επιστημονικής Εκδήλωσης

  3. Αίτηση Διαχείρισης Τιμητικής Αμοιβής Ομιλητή

  4.  Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ιατρού από τον Εποπτεύοντα Φορέα

  5.  Έντυπο Προϋπολογισμού Εκδήλωσης

  6.  Εντολή Πληρωμής Τιμητικής Αμοιβής

  7.       a. Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού (πρόσθετων Αμοιβών)

            b.  Υπεύθυνη Δήλωση Λοιπό Προσωπικό (πρόσθετων Αμοιβών)

  8.     a. Έγκριση Επιστημονικής Εκδήλωσης από ΕΟΦ

           b. Έγκριση Συμμετοχής του Επαγγελματία Υγείας από τον ΕΟΦ

  9. Πρόγραμμα Επιστημονικής Εκδήλωσης

 

2.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΤΥΠΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1.   Σύμβαση 3-μερής

  2.   Αίτηση Διαχείρισης Επιστημονικής Εκδήλωσης

  3.   Αίτηση Διαχείρισης Τιμητικής Αμοιβής Ομιλητή

  4.  Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ιατρού από τον Εποπτεύοντα Φορέα

  5.  Έντυπο Προϋπολογισμού Εκδήλωσης

  6.  Εντολή Πληρωμής Τιμητικής Αμοιβής

  7.   a. Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού (πρόσθετων αμοιβών)

b. Υπεύθυνη Δήλωση Λοιπό Προσωπικό (πρόσθετων αμοιβών)

  8.   a. Έγκριση Επιστημονικής Εκδήλωσης από ΕΟΦ

   b. Έγκριση Συμμετοχής του Επαγγελματία Υγείας από τον ΕΟΦ

  9.   Πρόγραμμα Επιστημονικής Εκδήλωσης

 

 

3 .  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

     1.  Σύμβαση 3-μερής

     2. Αίτηση Διαχείρισης Επιστημονικής Εκδήλωσης

    3. Αίτηση Διαχείρισης Τιμητικής Αμοιβής Ομιλητή

     4.    a. Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ιατρού από τον Εποπτεύοντα Φορέα

       b. Αίτηση Χορήγησης άδειας από το Επιστημονικό Συμβούλιο .

5.  Έντυπο Προϋπολογισμού Εκδήλωσης

6.  Εντολή Πληρωμής Τιμητικής Αμοιβής

7.   a. Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού (πρόσθετων αμοιβών)

   b. Υπεύθυνη Δήλωση Λοιπό Προσωπικό (πρόσθετων αμοιβών)

      8.  a. Έγκριση Επιστημονικής Εκδήλωσης από ΕΟΦ

      b. Έγκριση Συμμετοχής του Επαγγελματία Υγείας από τον ΕΟΦ

      9.  Πρόγραμμα Επιστημονικής Εκδήλωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33