29.05.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΦΥ (ΚΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΤΙ ΚΑΙ ΤΟΜΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 50800000-3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ

29.05.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΦΥ (ΚΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΤΙ ΚΑΙ ΤΟΜΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 50800000-3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/2023

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΦΥ (ΚΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΤΙ ΚΑΙ ΤΟΜΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 50800000-3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 97.588,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 78.700,00 €, ΦΠΑ 24%: 18.888,00 €)

4 ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.448,80 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 32.620,00 €, ΦΠΑ 24%: 7.828,80 €)

ΤΜΗΜΑ II: ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.641,60 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 15.840,00 €, ΦΠΑ 24%: 3.801,60 €)

ΤΜΗΜΑ III: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.398,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 16.450,00 €, ΦΠΑ 24%: 3.948,00 €)

ΤΜΗΜΑ IV: ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.099,60 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 13.790,00 €, ΦΠΑ 24%: 3.309,60 €)

[ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 194421]

Δείτε την διακήρυξη εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33