Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Από το έργο θα προκύψουν εγκαταστάσεις παραγωγής οξυγόνου σε τέσσερα νησιωτικά (4) Νοσοκομεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και τρεις (3) αντίστοιχες εγκατάστασεις στην Κύπρό. Μέχρι σήμερα η προμήθεια οξυγόνου στα Νοσοκομεία δεν τα καλύπτει πλήρως και καθ όλη τη διάρκεια του χρόνο κάτι που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους. Με την παρούσα πρόταση το τελικό αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι πολίτες των τοπικών κοινωνιών και των δύο χωρών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας αλλά και ως ηλικιωμένα άτομα η Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έχουν μόνιμη υποστήριξη από το Νοσοκομείο τους χωρίς αυτό να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και μάλιστα με πολύ χαμηλότερο κόστος για το Νοσοκομείο και μείωση του περιβαλλοντικού στίγματος του Νοσοκομείου.

1. Η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αδιάλειπτη υποστήριξη  των Νοσοκομείων σε Οξυγόνο, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών τους.

2. Η μείωση του κόστους προμήθειας του Οξυγόνου για τις εν λόγω Νοσηλευτικές Μονάδες και η ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα των.

3. Υψηλού επιπέδου προετοιμασία και ετοιμότητα των Νοσοκομείων για την συνεχή αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.

4. Ταχύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού απόκρισης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλαβών και κακών καιρικών συνθηκών.

5. Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

6. Ασφαλέστερη διαβίωση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ως αποτέλεσμα της συνεχούς παραγωγής οξυγόνου τοπικά που θα καλύπτουν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

7. Ουσιαστική συμβολή του τοπικού Νοσοκομείου στην ενίσχυση της.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33