Ιστορικό

Η νησιωτική Ελλάδα, όσο και η Κύπρος έχουν υψηλό κόστος προμήθειας Οξυγόνου για τα Νοσοκομεία τους. Ιδιαίτερα τα απομονωμένα από τον ηπειρωτικό κορμό νησιά, δεν έχουν επάρκεια σε οξυγόνο με δεδομένο ότι αυτή εξαρτάται από τις μεταφορές και αυτές με τη σειρά τους από τις διαθέσεις του καιρού. Το κόστος της μεταφοράς του οξυγόνου δε, αγγίζει το τριπλάσιο του κόστους του ίδιου του αερίου ανά κυβικό μέτρο. Πριν από πέντε έτη, η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία µε την έκδοση 7.1 της μονογραφίας 2455/4-2011 (oxygen 93 per cent), όρισε την χρήση οξυγόνου καθαρότητας 93% ως κατάλληλου για ιατρικούς σκοπούς (εγκύκλιος ΕΟΦ 22288/28-3-11). Κατόπιν τούτου και για καθαρά οικονομικούς λόγους, υιοθετήθηκε από τις νοσηλευτικές μονάδες της Ε.Ε. να τροφοδοτούνται µε ιατρικό οξυγόνο που παράγεται από συσκευές γεννήτριες (concentrator) οξυγόνου. Ως γνωστό οι γεννήτριες οξυγόνου PSA (Pressure Swing Adsorption) παράγουν οξυγόνο υψηλής καθαρότητας (93%) και κατά συνέπεια κατάλληλο για ιατρική χρήση και ως εκ τούτου μπορούν να εγκαθίστανται στις Νοσηλευτικές Μονάδες για κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.

Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων που θα εγκατασταθούν θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396-1:2007 (Medical Gas Pipeline Systems-Part 1: Pipeline Systems for Compressed medical Gases and Vacuum), ενώ η σύνθεση και η λειτουργία των γεννητριών ιατρικού οξυγόνου θα ακολουθεί το πρότυπο ISO 10083:2006 (Oxygen Concentrator Supply Systems for use with Medical Gas Pipeline Systems). Παράλληλα, επειδή η γεννήτρια παραγωγής ιατρικού οξυγόνου θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Η όλη προσπάθεια συνεπικουρείται από τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρουν ότι εδώ και πολλά χρόνια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά οι νοσηλευτικές μονάδες τροφοδοτούνται κατ’ αποκλειστικότητα µε ιατρικό οξυγόνου που παράγεται από γεννήτριες οξυγόνου και ιδιαίτερα οι στρατιωτικές νοσηλευτικές μονάδες ή οι φορητές νοσηλευτικές μονάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξοικονόμησης κόστους είναι το Νοσοκομείου της Σύρου που εγκατέστησε γεννήτρια οξυγόνου και εξαιτίας της σημαντικής οικονομίας που προέκυψε από την λειτουργία της γεννήτριας οξυγόνου και της απεξάρτησης του από τους προμηθευτές αερίου οξυγόνου εγκατέστησε άμεσα γεννήτρια οξυγόνου και στο νοσοκομείο Νάξου.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33