Επικοινωνία ΕΛΚΕΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/Γ.Π.Οικ.75762/21-7-2005 όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α είναι:

  • Επιτροπή του Λογαριασμού
  • Γραμματεία του Λογαριασμού

Η Επιτροπή του Λογαριασμού είναι Τριμελής και απαρτίζεται:

 

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος : Ροϊλός Χρήστος , Διοικητής της 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου

Μέλος : Θεοδώρα Φαρουτζή , Διευθύντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. «Αττικόν

Μέλος: Μπελέσης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Πρόεδρος : Αλεβίζος Περικλής, Υποδιοικητής της 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου

Μέλος: Κορφιάτης Δημήτριος, Διευθυντής Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Γ.Ν. – Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Μέλος: Πέτσα Ειρήνη, Προϊσταμένη του Κ.Ε.Π.Υ. της 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου

Γραμματέας Λογαριασμού: Ραλλιώ Βασιλειάδου

Αναπληρώτρια Γραμματέας Λογαριασμού: Σοφία Παπακωνσταντίνου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Έδρα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. είναι στα γραφεία της Διοίκησης 2ης .Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 196-198 Αγ.Ιωάννη Ρέντη T.K. 18233

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ως εξής:

 

Γραμματεία Ε.Λ.Κ.Ε.Α

Ραλλιώ Βασιλειάδου / Αθηνά Δρακοπούλου τηλ. 213-2004250 για θέματα πληρωμών, τιμολόγησης τιμητικών αμοιβών (Στάδιο έγκρισης ανάληψης οικονομικής διαχείρισης)

Σοφία Παπακωνσταντίνου τηλ. 213-2004293 για θέματα πληρωμών, τιμολόγησης κλινικών μελετών (Στάδιο έγκρισης ανάληψης οικονομικής διαχείρισης)

 

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Νικόλαος Μπελέσης τηλ. 213-2004241 για θέματα ερευνητικών προγραμμάτων (Στάδιο έγκρισης ανάληψης διαχείρισης) και γενικά θέματα λειτουργίας του Λογαριασμού

 

 

 

 

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33