31.05.2023 Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο της από 10.04.2023 Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανακατασκευή – Προσαρμογή στα νέα πρότυπα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

31.05.2023 Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο της από 10.04.2023 Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανακατασκευή – Προσαρμογή στα νέα πρότυπα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

 Για πληροφορίες εδώ: (συνημμένο αρχείο)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33