08.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α22 /2023

08.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α22 /2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και σχεδιασμού τεχνικής πρότασης αναβάθμισής τους με απώτερο σκοπό τη μετάβαση σε ένα Νοσοκομείο «έξυπνο», «ασφαλές» και «πράσινο», CPV 72540000-2, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισμού 24.193,55€ μη συμπ. Φ.Π.Α..


Ημερομηνία Λήξης κατάθεσης προσφορών: 22/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33