Μεθοδολογία

Το έργο οργανώνεται σε πέντε (5) πακέτα εργασίας:

1) το πρώτο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τη Διαχείριση και το Συντονισμό του έργου. Αφορά στην υποστήριξη της Β’ Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου για το συντονισμό και τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

2) Το δεύτερο Πακέτο Εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Β’ Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου, όπως ενημερωτικά έντυπα, ιστοσελίδα του έργου, καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο σχετικά με το έργο, θεματικές ημερίδες και workshop σε κάθε νησί που θα εγκατασταθεί μονάδα παραγωγής οξυγόνου.

3) Το τρίτο Πακέτο Εργασίας αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής οξυγόνου στα πέντε νησιά Κύπρος, Ρόδος, Λέσβος, Σάμος και Λέρου για την βελτίωση της υποστήριξής των ασθενών των Νοσοκομείων.

4) Το τέταρτο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις τόσο για το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό των Νοσοκομείων με σκοπό την βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού.

5) Το πέμπτο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει μελέτη επανασχεδιασμού της εσωτερικής λειτουργίας των τμημάτων των Νοσοκομείων που έχουν «επαφή» με την παραγωγή οξυγόνου ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία των εν λόγω μονάδων.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33