Υλικό Δημοσιότητας

Προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα της τοπικής παραγωγής οξυγόνου, ιδιαίτερα για τα απομονωμένα νησιά, τα στελέχη της 2 ΔΥΠΕ σκοπεύει να συμμετάσχει σε ειδικές ομάδες συζήτησης, εργαστήρια και άλλες πλατφόρμες που αφορούν στο αντικείμενο του έργου «ΟΞΥΓΟΝΟ», προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές γνώσεις που θα συγκεντρωθούν σε θέματα ενέργειας. Επιπλέον, η βιωσιμότητα του έργου εξασφαλίζεται από τις δραστηριότητες διάδοσης, τη σιωπηρή γνώση που δημιουργείται σε όλους τους συμμετέχοντες / ομάδες-στόχους και τους ενδιαφερόμενους και τα δίκτυα, τις ομάδες που θα δημιουργηθούν. Η ολοκλήρωση του έργου θα αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης και προστιθέμενης αξίας των πρωτοβουλιών / υπηρεσιών ποιότητας της υγείας που αναπτύσσονται και των ερευνητικών δραστηριοτήτων και σε μεγάλη κλίμακα.

 

Πινακίδα

Φυλλάδιο

Αφίσα 2

Αφίσσα

Μπροσούρα

Φωτογραφικό Υλικό

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33