Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Καλώς ήλθατε στον Ιστοχώρο της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ.)
H Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. – που είναι Ν.Π.Δ.Δ. – σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της που δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στους πολίτες την απαραίτητη πληροφόρηση για τις Μονάδες Υγείας, που λειτουργούν υπό την εποπτεία της.
Η 2η Υ.ΠΕ. εποπτεύει (24) Νοσοκομεία του ΕΣΥ και (287) δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), ήτοι, (52) Κ.Υ.(Κέντρα Υγείας), (6) Κ.Ψ.Υ. (Κέντρα Ψυχικής Υγείας), (40) Π.Π.Ι. (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία), (138) Π.Ι.(Περιφερειακά Ιατρεία), (10) Τ.Ι. (Τοπικά Ιατρεία), (11) Ιατρεία, (10) Ε.Π.Ι.(Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) και (20) Τ.ΟΜ.Υ (Τοπικές Ομάδες Υγείας). Επιπλέον προσφέρεται ΑΜΕΣΗ ενημέρωση σχετικά με Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού, Διαγωνισμούς Προμηθειών, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά προγράμματα κλπ. Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εποπτευόμενων ΜΥ αλλά ταυτόχρονα και η αναβάθμιση τους, με απώτερο σκοπό την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες-ασθενείς.
Τούτο επιτυγχάνεται μέσω του συντονισμού, του διαρκούς ελέγχου αλλά και του σχεδιασμού κατάλληλων δράσεων, σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Νομικό Πλαίσιο

Η επικράτεια, σύμφωνα με το Νόμο 3527/2007, διαιρείται στις ακόλουθες 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.):

  • την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
  • την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
  • την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
  • την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
  • την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
  • την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
  • την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

που προέκυψαν με συγχώνευση των δεκαεπτά παλαιών Υγειονομικών Περιφερειών του Νόμου 3329/2005. Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου που προέκυψε από τη συγχώνευση, δια απορροφήσεως, της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την Γ΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, έχει έδρα τον Πειραιά και ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των πρώην Υγειονομικών Περιφερειών Γ΄ Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Α΄ Νοτίου Αιγαίου και Β΄ Νοτίου Αιγαίου.

Διαγωνισμοί προμήθειες

Περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33