22.05.2023 Διακήρυξη του ΔΘΝ1/2023 Διαγωνισμού για υπηρεσίες καθαριότητας ΚΟΙΣΠΕ

22.05.2023 Διακήρυξη του ΔΘΝ1/2023 Διαγωνισμού για υπηρεσίες καθαριότητας ΚΟΙΣΠΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΘΝ1/2023

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 90910000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 129.793,77 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 104.672,40 €, ΦΠΑ 24%: 25.121,37 €)

3 ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.291,85 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 22.407,84 €, ΦΠΑ 24%: 5.377,88 €)

ΤΜΗΜΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.222,33 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 59.856,72€, ΦΠΑ 24%: 14.365,61€)

ΤΜΗΜΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.785,72 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 22.407,84 €, ΦΠΑ 24%: 5.377,88 €)

(ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

[ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 192753]

 

 

 

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ...

 

 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33