Αναμενόμενες Εκροές

Βασική εκροή, των Διακρατικών Συνεργασιών είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών μεταξύ των περιοχών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην από κοινού επίλυση προβλημάτων και στη διαμόρφωση ανάλογων πολιτικών κυρίως στην προώθηση υπηρεσιών (στο παρόν πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας), ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι περιοχές αυτές για τους πολίτες τους αλλά και τους επισκέπτες τους.

Ειδικότερα, στο παρόν σχέδιο στο επίκεντρο βρίσκεται η εφαρμογή ενός σχεδίου για την εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο στην νησιωτική Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.

Η στρατηγική μέσα από την οποία επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος αξιοποιεί πρότυπα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας με την επίτευξη αδιάλειπτης παροχής οξυγόνου στους χώρους υγείας, αγαθό που είναι απαραίτητο για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33