25.10.2022 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ», για θέσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

25.10.2022 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ», για θέσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σήμερα ημέρα ΤΡΙΤΗ  25-10-2022 αναρτήθηκαν οι πίνακες νέας μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων  ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, για την ειδικότητα της «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ» για το Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ.

Οι υποψήφιοι έχουν  δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των  ανωτέρω πινάκων στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση tsitsou@2dype.gov.gr

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33