06.03.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΗ ΜΕΘ)

06.03.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΗ ΜΕΘ)

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 06-03-2023 αναρτήθηκε ο πίνακας νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

για την ειδικότητα της «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΗ ΜΕΘ),

για το Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρων πινάκων, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση gram.symvoulia@2dype.gov.gr

 

Δείτε εδω τον Συγκεντρωτικό Πίνακα..

Δείτε εδω τον Αναλυτικό Πίνακα..

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33