09.03.2023 ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

09.03.2023 ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προκήρυξη εκλογής του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα ιατρών, της 2ης Δ.Υ.Πε.  Πειραιώς και Αιγαίου..

 Σύνταξη ονομαστικών πινάκων εκλογέων...

 Υποβολή υποψηφιοτήτων...

 Τοιχοκόλληση - Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκλογέων...

 Πρακτικό ανάρτησης Προσωρινου Εκλογικού Καταλόγου...

Πίνακας Εκλογέων Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών...

Κοινοποίηση οριστικού εκλογικού καταλόγου και Πρόσκληση για εκλογή εφορευτικής επιτροπής...

Σύνθεση εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογής ανάδειξης του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα ιατρών, της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου...

Πρακτικό Ανάρτησης...

Οριστικός Πίνακας Εκλογέων Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών...

Γνωστοποίηση προσωρινού πίνακα υποψηφίων για την εκλογή αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα ιατρών, στην έδρα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου...

Γνωστοποίηση οριστικού πίνακα υποψηφίων για την εκλογή αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα ιατρών, στην έδρα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33