7.12.2022 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

7.12.2022 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Αιτήσεων για την συμμετοχή στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών για την λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας: «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», για το έτος 2023.

Ως ημερομηνία διενέργειας των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 13:00. Ο χρόνος εξέτασης είναι μία (1) ώρα.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια. Τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου για την ειδικότητα της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», ορίζεται το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αίθουσα Κ9 303. (Η αίθουσα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης 1, Άλσους Αιγάλεω, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κτίριο Κ9. Ταχ. δ/νση: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 43).

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, στις 9 Ιανουαρίου 2023, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην 2η Υ.ΠΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (email), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koukouli@2dype.gov.gr

Αιτήσεις ανυπόγραφες/εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

    1. ΚΟΥΚΟΥΛΗ Σταυρούλα, τηλ: 213 2004219
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γ.Π. 35603 15.11.2022

Αίτηση 2η ΥΠΕ-ΔΥΚΝ (003)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33